פפושדו – בדק

בחברת פפושדו ימשיכו  ללוות אתכם ולהיות קשובים לכם גם שנים ארוכות אחרי קבלת המפתח. לאורך תקופת הבדק וגם הרבה אחריה.

מסירת הנכס

  • הדירה המוכנה תימסר לרשות הלקוח לא יאוחר מהתאריך הנקוב בחוזה.
  • הלקוח יוזמן להיתרשם ממצב הנכס והתקדמות העבודות בו החל משלב הגמר.בביקורים אלו, יוכל הלקוח לעקוב אחר השינויים הספיציפים שביקש ולבצע התאמות במידת האפשר.
  • הדירה תימסר נקייה, ללא ליקויים ובהתאם למפרט המצורף לחוזה. במידה יתגלו ליקויים הם יטופלו באופן מיידי.

תקופת הבדק

  • לאורך תקופת האחריות והבדק יעמוד לרשותכם נציג שירות אישי שיתאם את הטיפול בכל בעיה שתצוץ.
  • במקרה של בעיות במערכת החשמל, מים, ביוב, חדירת מי גשם, תריסים חשמליים, דלת הכניסה או ליקוי בטיחות אחר, חברת פפושדו מתחייבת לתת מענה ראשוני תוך יום עסקים אחד.
  • במקרה של קצר חשמלי או פיצוץ בצנרת מרכזית, חברת פפושדו מתחייבת לתת מענה מיידי – 24 שעות ו-7 ימים בשבוע (מוקד מיוחד ערוך לספק מענה מקצועי מיידי).
  • חברת פפושדו מתחייבת לתת מענה סופי לתקלות וליקויים נוספים תוך חודש מהגשת הפניה.

תיקון הליקויים יתבצע באופן מקצועי, תוך תיאום עם הדייר. צוות תיקוני הבדק אחראי לנקות את הדירה בסיום הטיפול.

חזרה